VGA001-1-WTK-Website_06.jpg

Welkom


Veraart De Granada strafrechtadvocaten is een gespecialiseerd strafrechtkantoor in Noord-Holland. Ons kantoor bestaat uit zes advocaten die zich bezig houden met de algemene strafrechtspraktijk. Hierbij wordt bijstand verleend aan verdachten door het hele land en in alle fases van de procedure: vanaf de aanhouding door de politie tot en met cassatie bij de Hoge Raad.
Daarnaast wordt bijstand verleend aan mensen die in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van hun vrijheid dreigen te worden beroofd en aan jeugdigen die uit huis worden geplaatst in een gesloten jeugdinrichting.
 
Een bijzondere specialisatie van Veraart De Granada strafrechtadvocaten is het verlenen van rechtsbijstand aan ontkennende verdachten in zedenzaken. Deze specialisatie is in de jaren ‘80 en ‘90 ontwikkeld door wijlen mr Chris Veraart, tot voor kort nog als adviseur aan het kantoor verbonden, en is in de loop der jaren voortgezet door de andere advocaten binnen kantoor.
 
Ons kantoor is gelegen aan de rand van Alkmaar en goed bereikbaar per auto. Indien de reistijd een probleem oplevert bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken op locatie.
 
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Vertrouwelijkheid is onder alle omstandigheden gegarandeerd.