VGA001-1-WTK-Website_06.jpg

Over ons


De advocaten van Veraart De Granada strafrechtadvocaten zijn allen gespecialiseerd en zeer betrokken. Zij delen een gemeenschappelijke visie over de manier waarop de verdediging in strafzaken moet worden gevoerd.

In onze visie is het van belang dat de advocaat alert en actief optreedt, vanaf het moment van aanhouding tot aan de eindbeslissing. In een vroeg stadium moet de regie over de verdediging worden gevoerd en moet worden aangestuurd op een voor een verdachte zo positief mogelijke uitkomst. Dat betekent actief informatie verzamelen, getuigen en deskundigen horen zodra dit mogelijk is, proberen een regeling te treffen als daarvoor ruimte is, maar ook keihard de strijd aangaan met politie en openbaar ministerie als dat noodzakelijk is.

Wij begrijpen dat het voor u belangrijk is om één advocaat als vast en vertrouwd aanspreekpunt te hebben binnen kantoor. Ook is het belangrijk dat deze advocaat goed bereikbaar is voor u en uw naasten als dit nodig is. Aan deze wens wordt zo veel mogelijk gehoor gegeven. In principe wordt de rechtsbijstand door de eigen advocaat persoonlijk verleend zodat een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd. Daar waar nodig zullen meerdere advocaten in teams bijstand verlenen zodat er altijd iemand bereikbaar is die de zaak kent. Is de eigen advocaat vanwege andere werkzaamheden even niet bereikbaar dan zal altijd contact worden opgenomen zodra dit wel mogelijk is.

Veraart De Granada strafrechtadvocaten staat voor rechtsbijstand op hoog niveau. Wij vinden het van het allergrootste belang onze vakkennis op peil te houden en op de hoogte te zijn van alle actuele ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak.
Verder kunt u van ons verwachten dat wij een duidelijk en reëel advies geven over de zaak en de te verwachten uitkomst. Geen loze beloften maar een eerlijke inschatting en een uitgebreide toelichting op de te voeren verdediging.

Veraart De Granada strafrechtadvocaten staat cliënten bij op betalende basis, maar ook op basis van een toevoeging (ook wel “pro-deobijstand” genoemd, waarbij de kosten van uw advocaat grotendeels worden betaald door de overheid). Als u zich als cliënt bij ons meldt zullen wij altijd goed kijken naar uw persoonlijke situatie, waarbij ook wordt besproken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook als bijstand op basis van een toevoeging wordt afgesproken kunt u van ons een volledige inzet verwachten. Ons kantoor is namelijk van mening dat iedereen recht heeft op een deskundige en gespecialiseerde strafrechtadvocaat, ongeacht uw financiële situatie.

Voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Inkomensgrenzen.html.

Komt u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking of wordt een andere regeling afgesproken dan wordt u vanzelfsprekend altijd vooraf mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de kosten.