VGA001-1-WTK-Website_06.jpg

Rechtsgebieden


Veraart De Granada strafrechtadvocaten is een kantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Wij verlenen met name rechtsbijstand aan particulieren, zowel in Noord-Holland als in andere delen van het land.

U kunt bij ons terecht voor rechtsbijstand op alle terreinen van het reguliere strafrecht, zoals levens- en vermogensdelicten, zedenzaken (inclusief mensenhandel), verkeerszaken, drugsdelicten en fraudezaken.
Voor verdere informatie over bijstand van ontkennende verdachten in zedenzaken verwijzen wij u naar de aparte informatie hierover op deze website.

Daarnaast verlenen wij ook bijstand in ontnemingzaken (het “plukken” van “crimineel vermogen”), in beklagzaken die verband houden met de detentieomstandigheden (penitentiaire zaken), in procedures bij het CBR over rijbewijzen en in procedures rondom het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De advocaten van Veraart De Granada strafrechtadvocaten zijn ook gespecialiseerd in het verlenen van bijstand aan jeugdige verdachten en jeugdigen die in een gesloten instelling dreigen te worden geplaatst. In dit soort zaken is het van belang dat persoonlijk aandacht wordt gegeven aan de jongere zelf en dat daarnaast ook actief overleg wordt gevoerd met naaste familieleden en hulpverleners.

Tenslotte verlenen wij ook op professionele en betrokken wijze bijstand aan mensen die op grond van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) dreigen te worden opgenomen in een gesloten instelling.