b755dac69faa1190fd623345679b9cb9.jpg

Zedenzaken


Veraart De Granada strafrechtadvocaten heeft een ruime ervaring in het bijstaan van ontkennende verdachten in zedenzaken. Veel mensen die in de loop van de jaren geconfronteerd werden met een valse beschuldiging hebben de weg naar ons kantoor weten te vinden. Dit mede dankzij het belangrijke werk dat door mr Chris Veraart is verricht op dit terrein. Velen hebben ook steun gevonden in het door Chris Veraart geschreven boek “Valse Zeden”, waarvan in 2013 een nieuwe druk is verschenen bij Ars Aequi Libri.
 
De verdediging in zedenzaken is anders dan in andere strafzaken. Dat heeft met een aantal factoren te maken. In de eerste plaats komt dit omdat dit soort zaken altijd gepaard gaat met veel en vaak ook heftige emotie. Veel meer dan in andere zaken hebben mensen die verdacht worden van een zedendelict de schijn tegen en krijgen ze te maken met veel onbegrip, negativiteit, vooroordelen en soms ook met agressie en woede. De uitdrukking “waar rook is, is vuur” lijkt vooral in zedenzaken vaak van toepassing.
Dit terwijl dit soort zaken nu juist ingewikkeld ligt. Het is niet voor niets dat juist in zedenzaken het percentage valse (in de zin van: onware) aangiften het hoogst is.
En dit zijn niet alleen aangiften die wraak als achtergrond hebben. Een valse aangifte kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door een verkeerde uitleg van signalen, uit bezorgdheid (daar waar het gaat om jonge kinderen) of door “spijt” achteraf. Dit is een tweede reden waarom de aanpak van dit type strafzaken anders is. Er moet aandacht worden gegeven aan de achtergrond en ontstaansgeschiedenis van een beschuldiging. Dit vanuit de vraag: “als het inderdaad niet waar is, zoals u zegt, waarom zegt iemand dat dan?” Het is de taak van de advocaat om hierover uitleg te geven door aandacht te geven aan zogenaamde “alternatieve scenario’s”.
 
Een derde reden waarom zedenzaken extra ingewikkeld zijn heeft te maken met de bewijsregels en het feit dat seksuele gedragingen vaak juist niet in het openbaar plaatsvinden. Directe getuigen zijn er meestal niet. Rechters kijken daarom naar andere factoren en het is een belangrijke taak van de verdediging om hierop vooruit te lopen en erop toe te zien dat aan de minimum bewijseisen wordt voldaan. De advocaat moet hierin actief optreden. Het is vaak heel belangrijk om zelf nader onderzoek te doen, zoals getuigen of deskundigen ondervragen, zodat het eenzijdige en gekleurde beeld wat uit een strafdossier vaak naar voren komt wordt rechtgezet. Ook is het van groot belang een verdachte voor te bereiden op verhoren en zittingen omdat de eigen verklaring vaak een grote rol speelt. Deze voorbereiding is juist ook heel belangrijk als u vals wordt beschuldigd. Het is onze ervaring dat ook (juist) dan een goede rechtsbijstand van het grootste belang is. U kunt er niet op vertrouwen dat de waarheid vanzelf naar boven komt. Daarvoor zijn dit soort beschuldigingen vaak veel te complex.
 
Door onze ruime ervaring op het gebied van (ontkennende) zedenzaken weten wij wat u doormaakt op het moment dat u met een beschuldiging wordt geconfronteerd. Wij kunnen u begeleiden vanaf het eerste verhoor tot aan de uitspraak.
Ook daarna kunnen wij u helpen ervoor te zorgen dat uw reputatieschade zo veel mogelijk wordt beperkt, dat de kans om nog een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen in de toekomst zo groot mogelijk is en kunnen wij namens u schadevergoeding vragen.
 
Helaas moeten wij constateren dat de media steeds meer aandacht besteedt aan zedenzaken. Natuurlijk begrijpen wij wat de gevolgen zijn van negatieve publiciteit op uw persoonlijk leven. Wij kunnen de media helaas niet uit de rechtszaal weren, maar wij kunnen wel, in overleg met u, proberen de reputatieschade te beperken. Terughoudendheid is hierbij het uitgangspunt.