b755dac69faa1190fd623345679b9cb9.jpg

Verdacht


Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit is het van het allergrootste belang dat u zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over uw rechten en over de procedure.
Ook als ontkennende verdachte is het essentieel dat u zich goed laat voorlichten en adviseren voordat u in gesprek gaat met de politie. Met het oog op dit belang zorgen wij ervoor dat u in spoedeisende gevallen zo snel mogelijk bij ons terecht kunt, soms nog dezelfde dag.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij u informatie geven over uw rechten als verdachte en de termijnen en regels waaraan politie en justitie zich moeten houden. Maar belangrijker is nog dat wij u kunnen voorbereiden op een aankomend verhoor. Het is onze ervaring dat mensen de risico’s en het gewicht van een eerste politieverhoor onvoldoende kunnen inschatten, terwijl de gevolgen van een “ongunstige” verklaring enorm en onherstelbaar kunnen zijn. Ook wanneer de verdenking niet terecht is kan een onvoorbereid afgelegde (gedeeltelijk) ontkennende verklaring negatief uitpakken en zelfs als “bewijs” in uw nadeel worden gebruikt.

Als verdachte heeft u het recht om te zwijgen en dus geen antwoord te geven op vragen van politie, justitie of de rechter. Of een beroep op dit zwijgrecht verstandig is, wat de voor- en nadelen hiervan kunnen zijn en in welke gevallen het wel verstandig kan zijn een verklaring af te leggen, dit alles kan worden besproken tijdens een eerste adviesgesprek.
Indien u er wel voor kiest een verklaring af te leggen zullen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op dit verhoor en zullen wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen hoe een dergelijk verhoor zal verlopen en waar de risico’s liggen.

Hoort u voor het eerst dat u (mogelijk) verdacht wordt van een strafbaar feit, dan is het dus van groot belang zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en een afspraak te maken. Wordt u onverwacht aangehouden door de politie dan heeft u ook het recht op een gesprek met een advocaat voordat uw eerste verhoor plaatsvindt (een zogenaamd “Salduz”-gesprek). Wij adviseren iedere verdachte van dit recht gebruik te maken. Als u onze gegevens doorgeeft aan de politie dan zullen wij proberen binnen de gestelde termijn naar het politiebureau te komen voor een gesprek. Is dat vanwege de afstand niet haalbaar dan kunnen wij zorgen voor goede eerste bijstand door een advocaat in de buurt en kunnen we daarna zo snel als mogelijk is de bijstand overnemen. Heeft u helemaal geen gegevens, maak dan gebruik van de mogelijkheid te spreken met de advocaat die piketdienst heeft. Ook deze advocaat kan vervolgens contact met ons opnemen als dat wenselijk is. Nogmaals: maak altijd van deze bijstand gebruik, ook als u de beschuldigingen ontkent. Sommige mensen durven dit niet omdat ze bang zijn “schuldig” te lijken. Bijstand van een advocaat is een belangrijk recht voor iedereen. Juist ook voor mensen die onterecht met de politie in aanraking komen!